NASZ GŁÓWNY CEL TO BEZPIECZEŃSTWO

Postawiliśmy sobie główny cel przy obsłudze naszych klientów. Ubezpieczenie ma zapewniać bezpieczeństwo.

DZIAŁAMY JAKO BROKER UBEZPIECZENIOWY

Zajmujemy się ubezpieczeniami flot pojazdów, ubezpieczeniami mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym, ubezpieczenia mienia, osobowymi oraz indywidualnymi

ANALIZA PREWENCJI SZKODOWEJ

Optymalne postępowanie przedsiębiorcy, wszystkich jego pracowników i osób zaangażowanych w proces transportowy w celu nie dopuszczenia do powstania szkody.

DYSTRYBUCJA UBEZPIECZEŃ

Spełniamy ustawowe obowiązki ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

TC Broker

Broker Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Nasza Misja

Sytuacja firm transportowych jest specyficzna i jedyna w swoim rodzaju. Wymogi stawiane przez operatorów transportowych tj. spedytorów lub przewoźników zlecających przewozy powoduje, że polisa odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego stała się prawie obowiązkowa. Podejście do jakiegokolwiek przymusu, w tym przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia, budzi najczęściej w nas sprzeciw. Skoro coś jest narzucone, to normalną reakcją jest opór. Skoro ubezpieczenie ma być dla kogoś, to n...

Dowiedz się więcej

Aktualności TC Broker

Asysta Szkodowa

Firma TC Broker działa jako broker ubezpieczeniowy. Zajmujemy się ubezpieczeniami flot pojazdów, ubezpieczeniami mienia ...

Czytaj dalej

Zarządzanie ryzykiem

Dla każdego czymś innym. Niezaprzeczalny jest fakt, iż każda działalność gospodarcza jest prowadzona w świecie z ry...

Czytaj dalej

Audyt Ubezpieczeniowy

Celem zawarcia każdej umowy w tym umowy ubezpieczenia jest osiągnięcie jakiejś korzyści. Koncentrowanie się jedynie n...

Czytaj dalej


Oferta TC Brokers

Poznaj nasze produkty i usługi

Szkolenia

Rozpoczynając współpracę z klientem proponujemy swoiste szkolenie dotyczące oferowanego zakresu ubezpieczenia oraz specyfiki branży TSL widzianej oczyma doradców ubezpieczeniowych – korzyści i zagrożenia dla klienta. Szkolenie prowadzone j...

Asysta Szkodowa

W razie powzięcia informacji o wystąpieniu szkody pomagamy klientowi, działając w imieniu klienta w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń. Jedyną rolą klienta jest poinformowanie nas oraz dostarczenie niezbędnych dokumentów – resztą zajmujemy s...

Podejście do ryzyka

Dla każdego czymś innym. Niezaprzeczalny jest fakt, iż każda działalność gospodarcza jest prowadzona w świecie z ryzykiem. Największym zagrożeniem dla każdej firmy jest funkcjonowanie bez świadomości otaczającego ryzyka. Można mieć szcz...

Audyt Ryzyka

Celem zawarcia każdej umowy w tym umowy ubezpieczenia jest osiągnięcie jakiejś korzyści. Koncentrowanie się jedynie na cenie ubezpieczenia w ubezpieczeniach transportowych prowadzi tylko do zatrzymywania ryzyka na udziale własnym, co w praktyce p...

Prewencja Szkodowa

Podejście obiektywne - optymalne postępowanie przedsiębiorcy i wszystkich jego pracowników i osób zaangażowanych w proces transportowy w celu nie dopuszczenia do powstania szkody. Podejście subiektywne - to takie zabezpieczenie interesu przewoźn...

Kolejna Oferta

Ubezpieczamy ciągniki siodłowe oraz ich ładunki na terenie całej Europy. Ubezpieczamy ciągniki siodłowe oraz ich ładunki na terenie całej Europy. Ubezpieczamy ciągniki siodłowe oraz ich ładunki na terenie całej Europy.

Zarząd TC Broker

Tomasz Lendzion

Prezes zarządu

Jakub Jakubowski

Wiceprezes zarządu